mainlogo

Hansen & Andersen A/S
Profilbuen 2
4700 Næstved
Tlf. 55 72 75 21
Fax 55 77 10 72

Send mail

Mærks Bygningen, København

Hansen & Andersen A/S, har vundet  murerentrepriser på det nye forskningsinstitut i København, til en samlet entreprisesum på 15.000.000 kr. se nedenstående hvad Arkitektfirmaet C.F. Møller skriver om byggeriet

Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet udbygger Panum-komplekset med Mærsk Bygningen, som skal revitalisere det Sundhedsvidenskabelige Fakultets fysiske rammer – og bringe dansk biomedicinsk forskning i spidsen internationalt.

Det er en investering, som skal tiltrække de bedste forskere og studerende, og som vil være med til at udvikle byen. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene formål har doneret halvdelen af byggesummen.

Når byggeriet står færdigt i 2015, vil Panum åbne sig for omverdenen med grønne parkområder og en plads foran et nyt 15 etagers forskertårn. Med byggeriet får fakultetets forskere og studerende blandt andet state of the art laboratorier, auditorier og undervisningslokaler samt cykelkælder og kantine. Samtidig bliver der skabt nye grønne parkområder, en boldbane, en stor ny forplads og et udsigtspunkt med mulighed for offentlig adgang på øverste etage.

Mærsk Bygningen rejser sig med sine 15 etager som kompleksets samlende og dynamiske omdrejningspunkt i en klar og aflæselig form. Som et træ har sit rodnet, hviler tårnet på en række mindre bygninger, der rummer de fælles funktioner: auditorier, undervisningsrum og kantine samt show-lab, konferencerum og bogcafé og boghandel.

Den mest markante del af rodnettet er det store forskertorv, der bliver Panums nye sociale koblingspunkt. Torvet formidler hovedindgangen, fungerer som kompleksets væsentligste sociale samlingssted og kobler alle funktioner mellem det nye og det eksisterende Panum.

Mærsk Bygningen fremstår åbent og udadvendt med en transparent underetage, der får bygning og by til at smelte sammen. Samtidig bliver offentligheden inviteret helt op i toppen af tårnet med café og udsigtspunkter, konferencefaciliteter og en Faculty Club.

Imellem bygningerne opstår nye pladser og indre haverum med nicher og siddemuligheder. De fungerer som en forlængelse af studielokaler og kontorer, men udgør også et grønt tilbud til byen. Et strøg igennem området med gang- og cykelstier og en have bliver den nye ”gode omvej” gennem Nørre Campus, som bliver en levende bypark, der er tæt forbundet med den omgivende by.

Med sin organiske form udtrykker byggeriet signaleffekt og nytænkning, men er også tilpasset det eksisterende Panum i kraft af bl.a. farvepalet, rytme og tyngde.

Facaden er bygget op som en grid-struktur af etagehøje vinduesskår, der nedbryder bygningens store skala.

Byggeriet bliver pioner på energiområdet i kraft af bl.a. Danmarks mest energieffektive laboratorier, hvor spildenergien fra ventilationen bliver genanvendt i bygningens samlede energiregnskab i en hidtil uset grad.