mainlogo

Hansen & Andersen A/S
Profilbuen 2
4700 Næstved
Tlf. 55 72 75 21
Fax 55 77 10 72

Send mail

Frederiksberg Skole, Sorø

Hansen & Andersen A/S, har skrevet kontrakt med Sorø Kommune på Ny Frederiksberg skole, på Råhusentreprisen til 39 mill. Arbejderne opstartet marts 2015 og forventes afslutte i 2016.

Nedenstående er hvad RUM arkitekterne har skrevet.  

Ny Frederiksberg Skole i Sorø er vundet i EU-udbud med RUM som totalrådgiver med Rune Fjord Studio, Oluf Jørgensen A/S og Balslev Rådgivende ingeniører A/S som underrådgivere. RUM er som kontraktholder ansvarlig for alle leverancer og sikrer, at teamets kompetencer bringes rettidigt og konstruktivt i spil - bl.a via fælles projektrum i Sorø.

Projektet omfatter nedrivning af den nuv. Frederiksberg Skole i Sorø Kommune undtaget blok 7 og Frederiksberg Hallen samt opførelse af en ny, to-sporet skole med tilhørende multicenter-faciliteter. Der er tidligere konstateret PCB i hovedparten af skolen. Efter vurdering af forskellige løsningsmodeller tog Byrådet i Sorø i starten af 2012 en ambitiøs beslutning om at erstatte de PCB ramte bygninger med nyt byggeri.

Projektet er forankret i et tæt samarbejde mellem arkitekt og en bredt sammensat projektfølgegruppe. Projektets udviklings funderes på en brugerinvolveringsproces, der bl.a. omfatter stormøder, workshops og ekskursioner samt et forløb af inspirationsdage i gennem byggeperioden.

Gennem både energimæssige, pædagogiske og tekniske undersøgelser er indledningsvist afdækket byggeriets placering på grunden. Et væsentligt styringsværktøj er økonomiske analyser, som også er synlige i samarbejdet med brugerne. Ved brug af bl.a. skitserende programmering har vi udviklet en fleksibel skole og et væksthus for lokalsamfundet, som kan samle både by og landskab.

En kommunikationsplan beskriver rammerne for et højt informationsniveau inklusive involvering af bl.a. idrætsforening og lokal visionsgruppe samt strategi for borgerinformation.
Rådgivningen omfatter skærpet et fokus på arbejdsmiljø og herunder håndtering af miljøaffald ifm. nedbrydning af eksisterende PCB-ramte bygninger.

Projekteringen sker jvf. Det Digitale Byggeri hvilket bl.a. betyder anvendelse af fælles projektweb, digitalt udbud, forventet mængdeudbud samt og digital tilbudsindhentning.
Den nye skole er under projektering til EU-udbud med særskilt nedrivningsudbud og efterfølgende ca.14 entrepriser.