mainlogo

Hansen & Andersen A/S
Profilbuen 2
4700 Næstved
Tlf. 55 72 75 21
Fax 55 77 10 72

Send mail

Sikkerhed og sundhed

Hansen & Andersens ledende medarbejdere har gennemgået den lovpligtige sikkerhedsuddannelse.

For styring af sundhed og sikkerhed har vi udviklet en struktur for opbygning af plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Her er hovedvægten lagt på, at den skal være justerbar og enkel, så den er nem at tilpasse de enkelte projekter.

For at opretholde den fornødne sikkerhed og sundhed i virksomheden har vi etableret en sikkerhedsgruppe bestående af repræsentanter fra ledende medarbejder og medarbejdervalgte sikkerhedsrepræsentanter.

Sikkerheds- og sundhedsarbejdet, herunder APV-arbejdet forestås af vores sikkerhedsudvalg.

Sikkerhedsudvalget udarbejder vejledninger og øvrige instrukser af generel karakter og koordinerer sikkerhedsgruppernes arbejde på alle arbejdssteder. På byggepladserne er det byggepladslederen, der varetager vores forpligtelser inden for sikkerhedsarbejdet, og det organiseres i overensstemmelse med Arbejdsmiljøloven.

Vi vil sikre os

  •  Åben kommunikation om arbejdsmiljømæssige påvirkninger.
  •  Mulighed for at sikkerhedsgrupperne selv er i stand til at løse de konkrete problemstillinger.
  • Registrering af vores eventuelle arbejdsmiljøproblemer for derefter at rådgive sikkerhedsgrupperne i deres arbejde.
  • Sikkerheds- og sundhedsmøder holdes på byggepladserne efter behov, dog min. hver 14. dag.

I september 2007 gennemgik Hansen & Andersen A/S en screening fra Arbejdstilsynet. Hele virksomheden blev gennemgået, og Arbejdstilsynet vurderede, at der er styr og orden på vores arbejdsmiljø.