mainlogo

Hansen & Andersen A/S
Profilbuen 2
4700 Næstved
Tlf. 55 72 75 21
Fax 55 77 10 72

Send mail

Kvalitetssikring

Hansen & Andersens opfylder alle krav, der er opstillet i et givet projekt. Det indebærer, at vores kvalitetsstyringssystem til enhver tid skal opfylde kundens krav.

Vi forsøger at imødekomme fejl ved at indbygge et omfattende kvalitetssikringssystem i alle vores opgaver.

Det primære formål er at sikre en effektiv styring og undgå fejl, men også at udbedre eventuelle fejl. Kvalitetssikringssystemet tilpasses individuelt sag for sag, men løbende analyseres og korrigeres i materialet, hvis det er nødvendigt. Fx hvis der er konstateret en fejl eller i forbindelse med nye regler og metoder. Kort sagt: Den samme fejl må ikke ske to gange.

For at sikre vores kunder en god og ensartet kvalitet har vi under skiftende konjunkturer valgt at fastholde og uddanne vores medarbejderstab, så vi altid har de rette medarbejdere til en specifik opgave.
I tværfaglige projekter - total-/hovedentrepriser og lignende – samarbejder vi med en række faste underentreprenører, der med sikkerhed leverer den kvalitet, som vi kan stå inde for.

God kvalitet giver tilfredshed hos kunderne.

Herudover er Hansen & Andersen tilmeldt Byggeriets Evalueringscenter, hvor vi efter afslutning af evalueringsfasen har sikkerhed for, at vi overholder kravene om nøgletal i alment og statsligt byggeri. Hansen & Andersen er certificeret "Kloakmester med godkendt kvalitetsstyring". Alle kloakeringsopgaver udføres af specialuddannede fagfolk. Vi opfylder alle krav til opgaven, udviklingen og gældende miljøregler.